Przeznaczenie:

Taśmy elastyczne stosuje się do wykonania kompensatorów i króćców elastycznych, w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu wyeliminowania drgań i związanych z nimi niepożądanych efektów akustycznych.

Charakterystyka użytkowa:

  • Szczelność, wytrzymałość elementów
  • Uniwersalność zastosowań
  • Estetyka
  • Łatwość montażu elementów przyłączeniowych:
    • dla przekrojów prostokątnych - obrzeża kołnierzowe P20, P30, P40 z narożami S20, S30, S40,
    • dla przekrojów kołowych: kołnierze okrągłe lub zacisk taśmą zębatą

Materiał:

Taśmy wykonywane są z elastycznego tworzywa (rodzaj tworzywa zależny od typu taśmy). Obrzeże stanowi taśma stalowa gr. 0.4 mm.

ROBUST polyester + PVC, temp. pracy (-30º do +80º)

Neo-P Glasfaster + PVC, temp. pracy (-30º do +80º)

SILIKONA Glasfaster + Silikon temp. pracy (-40º do +310º)

Jak zamówić?

Zasady oznakowania produktu TE--25

- rodzaj

CR - taśma Robust szerokość 110 [mm]
AR - taśma Robust szerokość 130 [mm]
BR - taśma Robust szerokość 150 [mm]
GR - taśma Robust szerokość 165 [mm]
DR - taśma Robust szerokość 240 [mm]
AN - taśma Neo-P szerokość 130 [mm]
BN - taśma Neo-P szerokość 150 [mm]
GN - taśma Neo-P szerokość 165 [mm]
DN - taśma Neo-P szerokość 240 [mm]
DS - taśma Silikona szerokość 240 [mm]


Przykład: TE-BR-25