Przeznaczenie:

Zawieszenia „U”- SMAY służą do ustalenia położenia i podwieszenia przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych typu SPIRO.

Charakterystyka użytkowa:

  • Zakres stosowania – dla zawieszania rur SPIRO od Ø100 do Ø1250
  • Łatwość montażu w każdych warunkach warsztatowych i w warunkach budowy
  • Maksymalnie w odstępach 2500 mm
  • Łatwość adaptacji do nietypowych średnic przewodów
  • Minimum przenoszenia drgań instalacji poprzez podwieszenie na elementy konstrukcyjne.

Materiał:

Zawieszenia wykonuje się z ocynkowanych elementów stalowych, z amortyzatorami z profilu gumowego.

 

Jak zamówić?

Warianty wykonania i zasady oznakowania produktu

MU-SMAY-[D]
- Średnica [mm]
100 do 1250 według typoszeregu

Przykład: MU-SMAY-630