Przeznaczenie:

Klamry służą do dodatkowego zaciskania wykonanych z obrzeży kołnierzowych połączeń w kształtkach wentylacyjnych, w celu uzyskania większej szczelności i sztywności złączy. Uniwersalne do obrzeży P-20 i P-30

Materiał:

Klamry wykonywane są standardowo ze stali i pokryte powłoką cynkową lub ze stali nierdzewnej.
Klamra ocynkowana (grubość 4 mm) – Oc 4
Klamra ocynkowana (grubość 3 mm) – Oc 3
Klamra nierdzewna (grubość 3 mm) - Nr

Jak zamówić?

Warianty wykonania i zasady oznakowania produktu:

MKZ-[materiał]- [grubość]

- materiał*

SO - stal ocynkowana
SN - stal nierdzewna

- grubość[mm]* 3; 4 dla SO 3 dla SN

Przykład: MKZ-SN-3

* - wielkości opcjonalne - ich brak spowoduje zastosowanie wartości domyślnych

Powiązane dokumenty