Kratki przeznaczone są do instalowania na wlotach i wylotach kanałów instalacji nawiewnej i wyciągowej.

Cechy kratek:

  • malowane są w standardzie na kolor RAL 9003
  • typoszereg obejmuje 7 wielkości
  • zakres wydatków do 2.650 m3/h