Kratki przeznaczone są do instalowania na wlotach i wylotach kanałów instalacji nawiewnej i wyciągowej. Kratki mogą być wyposażone w przepustnice regulacyjne PRA, które umożliwiają osiągnięcie żądanego wydatku powietrza.

Cechy kratek:

  • malowane są w standardzie na kolor RAL 9003
  • typoszereg obejmuje 67 wielkości
  • zakres wydatków do 6.000 m3/h
  • wymiary gabarytowe zgodne są z Polskimi Normami