Przeznaczone do instalowania na wylotach kanałów nawiewnych.

Cechy nawiewników:

  • malowane są w standardzie na kolor RAL 9003
  • typoszereg nawiewników tworzą 4 wielkości
  • wydajność 150 - 800 m3/h
  • dla zapewnienia prawidłowego rozpływu powietrza wymagane jest by odległość od podłogi do powierzchni wylotu nawiewnika wynosiła nie mniej niż 2,6m