Przeznaczone są do nawiewu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych bloków operacyjnych, labolatoriów i pomieszczeń produkcyjnych o wysokim stopniu czystości (np. produkcja leków). Zastosowany w nich filtr H13 (stopień oczyszczania powietrza - 99,999%) zapewnia spełnienie takich wymagań w zakresie skuteczności filtracji powietrza. W nawiewnikach można stosować filtry o grubości 80mm i 150mm.

Nawiewniki KNF z kratką wentylacyjną przewidziane są do nawiewu poziomego (na ścianie), pionowego lub skośnego - zastępując tradycyjne nawiewniki skośne.

Nawiewniki KNF produkowane są w typoszeregu obejmującym wydatki od 160 - 1500 m3/h.