Stosuje się je w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, które są zbudowane z kanałów typu „Spiro”. Skrzynki rozprężne przystosowane są do regulowania natężenia przepływu powietrza, a także tłumią poziom wytwarzanego hałasu.

Podstawowym oznaczeniem skrzynki rozprężnej jest symbol “SR”.

Skrzynki rozprężne wykonywane są w dziesięciu odmianach – w zależności od ich przeznaczenia.