Przeznaczone są do klimatyzacji sal operacyjnych i pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości.

Cechy nawiewników NSL:

  • typoszereg nawiewników NSL obejmuje zakres wydajności powietrza do 9.200 m3/h
  • w wykonaniu standardowym wysokość nawiewnika bez ramy wynosi:
    • 370mm - przy zastosowaniu filtrów o grubości 150mm
    • 300mm - przy filtrach o grubości 80mm
  • wyposażone w filtry absolutne o skuteczności filtracji 99,95%, zapewniają liniowy (laminarny) nawiew powietrza w obrębie stołu operacyjnego o wyrównanej prędkości powietrza w przedziale 0,15 do 0,30 m/s
  • tworzony jest z modułowych segmentów o zunifikowanej konstrukcji o wymiarach 650x650 mm z blachy nierdzewnej i szczelnie ze sobą połączonych
  • element nawiewny stanowi łatwo demontowalna przesłona z blachy nierdzewnej perforowanej lub tkaniny poliestrowej
  • możliwa jest dowolna konfiguracja segmentów według uzgodnienia z klientem

Nawiewniki laminarne występują również w wersji adaptacyjnej z recyrkulacją z przeznaczeniem do innych pomieszczeń aseptycznych (produkcja leków). Nawiewniki takie mogą być w wykonaniu dostosowanym do pracy wyłącznie na powietrzu obiegowym o wypływie od dołu lub od góry. Może też być realizowane wykonanie z częściową recyrkulacją i określonym udziałem powietrza zewnętrznego.