Zastosowanie

Urządzenie filtracyjne HARD – 2000 służy do oczyszczania powietrza z pyłów lepkich oraz zanieczyszczeń gazowych. Jest idealnym rozwiązaniem miedzy innymi dla:

  • filtracji aerozoli powstających przy procesach malowania natryskowego,
  • filtracji powietrza zanieczyszczonego drobinami tłuszczu przy wyciągach kuchennych,
  • filtracji powietrza zanieczyszczonego cząstkami smarów i past przy procesach polerowania.

Urządzenie nie posiada pojemnika gromadzącego odpady ze względu na lepki charakter pyłów. Wszelkie zanieczyszczenia zostają zatrzymane przez poszczególne filtry, które należy okresowo wymieniać. Zanieczyszczenia gazowe są pochłaniane przez złoże filtracyjne w postaci granulowanego węgla aktywnego.
HARD – 2000 nie może być stosowany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem ani przetłaczać zanieczyszczeń w stężeniu wybuchowym. Urządzenie jest przystosowane do zamocowania ramienia ssącego o średnicy nominalnej 200 mm.