Zastosowanie

Ściany wentylacyjne FPS przeznaczone są do wyciągu mgły, która powstaje podczas malowania natryskowego niewielkich detali.

Budowa

Ściana FPS-1 jest jednosegmentowa, podczas gdy FPS-2 składa się z dwóch segmentów filtracyjnych. W każdym segmencie ściany znajduje się wymienny wkład filtracyjny, który zapewnia labiryntowy przepływ powietrza. Na filtrze tym, o skuteczności filtracji ok. 50 %, osadzają się cząsteczki farby. Za filtrem labiryntowym są umieszczone równolegle 3 filtry 108 włókninowe. Stanowią one drugi stopień filtracji, pozwalający osiągnąć skuteczność filtracji do 90 %. Każdy segment ściany wentylacyjnej jest zaopatrzony w króciec podłączeniowy do wentylatora, standardowo zamontowany do prawej bocznej powierzchni. Króciec można łatwo przełożyć z jednej powierzchni bocznej na drugą lub na górną powierzchnię segmentu. Wszystkie ściany posiadają dwie uchylne osłony boczne i jedną górną. Ściana FPS-1 może być montowana na stole roboczym UWT, tworząc wraz z nim uniwersalne stanowisko wentylacyjne wyposażone w ruszt odkładczy oraz stolik obrotowy. Ściany należy podłączyć do wentylatorów przeciwwybuchowych o wydajności min. 3000 m3/h na każdy segment.