Zastosowanie

Odpylacze cyklonowe STORM służą do oczyszczania powietrza zanieczyszczonego suchymi pyłami o wielkości powyżej 5 μm. Należą do grupy urządzeń podciśnieniowych. Proces odpylania zachodzi tu na zasadzie siły odśrodkowej a wytrącone pyły gromadzą się w polietylenowym worku umieszczonym pod odpylaczem. W przypadku pyłów grubych odpylacze STORM mogą pełnić funkcję filtra końcowego, Natomiast przy odpylaniu pyłów drobnych mogą pełnić funkcje filtra wstępnego, który następnie należy połączyć szeregowo z filtrem dokładnym o zbliżonym wydatku. Skuteczność odpylaczy waha się w granicach 95-99%. Odpylacze STORM są produkowane w wersji z wentylatorem (STORM-1000, STORM-2000, STORM-5000) lub bez wentylatora (STORM-1000 Soft, STORM-2000 Soft, STORM-5000 Soft). W tej drugiej wersji opory własne odpylacza musi pokonać wentylator podłączony szeregowo do końcowego urządzenia filtrowentylacyjnego.