Zastosowanie

Odpylacz typu WE-5,5/D przeznaczony jest do odwiórowywania obrabiarek do drewna, usuwania zanieczyszczeń powstających podczas szlifowania materiałów nieiskrzących, obróbki żeliwa, malowania proszkowego, przesypywania i paczkowania sypkich materiałów itp. Nie może pracować w pomieszczeniach i strefach zagrożonych wybuchem. Nie może też być używany do usuwania związków tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Nie nadaje się również do przetłaczania zanieczyszczeń żrących oraz pyłów wilgotnych, gdyż mogą one spowodować zaklejenie powierzchni filtra.