Zastosowanie

Urządzenie STRONG-1000 służy do oczyszczania powietrza z pyłów suchych, które powstają w trakcie różnych procesów produkcyjnych w przemyśle metalowym, chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, tworzyw sztucznych i innych. Nie nadaje się do filtrowania pyłów wilgotnych, lepkich, żrących lub stwarzających zagrożenie wybuchowe. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi 60ºC. Dzięki automatycznie oczyszczanemu filtrowi nabojowemu z membraną teflonową cząsteczki pyłu – nawet te mniejsze niż 0,4 μm – są oddzielone na powierzchni zewnętrznej filtra, skąd są okresowo strzepywane impulsami sprężonego powierza. STRONG-1000 jest wyposażony w króciec Ø160 mm do podłączenia przewodu wentylacyjnego doprowadzającego zanieczyszczone powietrze.