Zastosowanie

Urządzenie to służy do oczyszczania zapylonego powietrza z zanieczyszczeń powstających w trakcie procesów produkcyjnych. Sprawdza się idealnie podczas usuwania pyłów suchych (bez zanieczyszczeń żrących lub stwarzających zagrożenie wybuchowe albo pożarowe), które powstają podczas spawania, szlifowania materiałów nieiskrzących, gazowego lub plazmowego cięcia metali lub podczas innych procesów pylących w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, tworzyw sztucznych i innych. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosić może 60° C. Urządzenia są wyposażone w filtry nabojowe z membraną teflonową, która działa na zasadzie filtracji powierzchniowej, zatrzymującej nawet bardzo drobne cząsteczki pyłu o wielkości mniejszej niż 0,4μm.