Zastosowanie

To urządzenie przejezdne przeznaczone do oczyszczania powietrza z dymów spawalniczych, które powstają na stanowiskach pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Przystosowane zostało do pracy w podziemnych wyrobiskach kopalni surowców i może być używane w komorach naprawczo-przeglądowych. Obwody elektryczne mogą pracować w kopalnianych sieciach rozdzielczych napięcia 3×500V z systemem uziemiających przewodów ochronnych “SUPO”.
Urządzenie filtrowentylacyjne nie może być stosowane do przetłaczania powietrza zawierającego zanieczyszczenia stwarzające zagrożenie wybuchem. Może być wyposażone w jedno ramię odciągowe typu ERGO-L (o średnicy 160mm) lub dwa ramiona odciągowe ERGO-K (średnica 125mm). Urządzenie posiada Certyfikat Zgodności nr190/2007 wystawiony przez “INOVA” Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o. o. w Lubinie.