Zastosowanie

Do oczyszczania powietrza z dymów spawalniczych powstających na ruchomych lub stałych stanowiskach pracy stosowane są urządzenia typu RAK. Działają poprzez zasysanie zanieczyszczonego powietrza ze stanowiska pracy do urządzenia filtrowentylacyjnego za pomocą ramion odciągowych typu ERGO. W urządzeniach zapylone powietrze jest oczyszczane, a następnie powraca do przestrzeni produkcyjnej. Filtry po osiągnięciu granicznej wartości zanieczyszczenia należy wymienić na nowe. Urządzenia RAK są produkowane w wersjach przejezdnych lub naściennych.