Zastosowanie

Urządzenie filtrowentylacyjne MATRIX-1000 służy do oczyszczania powietrza z pyłów na ruchomych stanowiskach spawalniczych. Stosowane jest również do odsysania innych pyłów o stosunkowo niewielkiej emisji zanieczyszczeń (do 10 dm4 dziennie), pod warunkiem, że są to pyły suche, które nie stwarzają zagrożenia wybuchowego. Dzięki zastosowaniu filtra nabojowego z membraną teflonowa zostają zatrzymane bardzo drobne cząstki pyłu, nawet te mniejsze niż 0,4μm. Urządzenia MATRIX-1000 są przystosowane do zamocowania ramion ssących o średnicy 160 mm i zasięgu 2 m (ERGO-L/Z-2-R). Urządzenie MATRIX-1000-1 współpracuje z jednym ramieniem ssącym, MATRIX 1000-2 współpracuje z dwoma ramionami ssącymi.