Zastosowanie

Odsysacz przestawny (przenośny lub przejezdny) ustawić trzeba króćcem ssącym naprzeciw rury wydechowej, (możliwe jest dostosowanie położenia króćca ssącego do wysokości rury wydechowej). Następnie spaliny są usuwane przez przewód elastyczny przyłączonego do króćca wylotowego wentylatora.