Zastosowanie

Ramiona ssące ERGO-L/Z…Ex służą do odsysania pyłów i gazów jakie powstają w wyniku prowadzenia procesów technologicznych, przy których istnieje zagrożenie wystąpienia atmosfery wybuchowej będącej wynikiem mieszaniny substancji palnych w postaci pyłów lub gazów z powietrzem. Ramiona ssące ERGO-L/Z-…Ex zostały sklasyfikowane jako urządzenia grupy II, kategorii 2, zagrożenia gazowego G i pyłowego D. Urządzenia zapewniają wysoki poziom zabezpieczenia, dlatego mogą być stosowane w strefach 1(G) lub 21(D). Dopuszczalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi +70°C.