Filtr labiryntowy to układ odpowiednio ukształtowanych blach nierdzewnych. Usuwane powietrze trafia na pierwszą warstwę blach, która zmienia jego kierunek ruchu i prędkość jego przepływu. Dzięki temu powietrze może przedostać się pomiędzy warstwy blach, a mieszanina wodno-tłuszczowa może się na nich osadzić. Oczyszczone w ten sposób powietrze transportowane jest następnie kanałami wentylacyjnym i do wyrzutni powietrza na zewnątrz obiektu, a skropliny odprowadzane i gromadzone są w specjalnym zbiorniku.