• Szerokość rolki: 1000 mm
 • Długość rolki: 25 m

Zakres zastosowania:

 • izolacja ścian, drzwi, dachów, podłóg, rurociągów, mostów i fundamentów, odbija ciepło
 • Folia odporna na korozję.

Właściwości:

 • Gazo- i wodoszczelna
 • Niepalna VI zgodnie z normą SIA 183/2
 • Klasa materiałów budowlanych A1 zgodnie z DIN 4102 - Odporna na środki chemiczne – wszelkie tłuszcze, kwasy, oleje, oprócz środków alkalicznych rozpuszczalnych w wodzie i fluoru, odporna na gnicie, co jest istotne przy montażu w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych
 • Odporna na korozję, gdyż aluminium w połączeniu z powietrzem i wilgocią tworzy naturalna tlenkową warstwę ochronną
 • Odporna na wysokie temperatury
 • O wysokim połysku - Walcowana folia aluminiowa odbija ok. 95% występującego promieniowania
 • Neutralna pod względem fizjologicznym i bakteryjnym
 • Brak pożywki dla bakterii i robactwa, stad też brak wpływów, względnie uszkodzeń organizmów ludzkich i zwierzęcych
 • Ekologiczna - brak szkodliwych skutków podczas usuwania aluminium
 • Energooszczędna - dzięki ochronie warstw izolacyjnych paroizolacja przyczynia się do lepszego wykorzystania energii. Ponadto większą cześć odzyskujemy podczas przeróbki wtórnej przez roztopienie.