Dostępna w wymiarach:
15mm x 10mb

  • Materiał - czysta miękka pianka ze specjalną impregnacją dyspersyjną
  • Kolor - betonowo szary
  • Zastosowanie - do izolacji przeciwdeszczowej i przeciwwiatrowej przy uszczelnianiu okien, wykorzystywana w budownictwie prefabrykowanym, przy wykonaniu izolacji termicznej oraz akustycznej, przy instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  • Klasa materiałów budowlanych - B1 zgodnie z DIN 4102 trudnozapalna PA-III-nr 2.2653 Zakład do Badań Materiałów dla Budownictwa, Berlin
  • Zabezpieczenia przed opadami - uszczelnienie zgodnie z DIN 18055, grupa C, inf. Kontr. Nr 51-93, Szkoła Techniki Drewna, Hildesheim
  • Izolacja akustyczna - do 48 db przy sprasowaniu do 20% pierwotnej grubości. Inf. Kontr. Nr 17.498 Instytutu Ochrony cieplnej i Akustycznej, Essen
  • Odporność na wiatr - ponad 10 lat. Inf. Kontr. Nr 841.1219/3, Zakład do Badan Materiałów Maszyn i Tworzyw Sztucznych przy Instytucie Tworzyw, uniwersytet w Hanowerze
  • Wartość an - < lub = 0,1 Inf. Kontr. Nr 51/93, szkola Specjalistycznej Techniki drewna, Hildesheim
  • Odporność termiczna - do ok. + 100ºC
  • Główna zasada przy wyborze wymiarów - grubość taśmy= szerokość fug x 4-5, szerokość taśmy= szerokość fug x2, grubość 3mm przed sprasowaniem

Powiązane dokumenty