Produkt

Płyty z wełny skalnej pokryte jednostronnie tkaniną z włókna szklanego w kolorze czarnym.
Płyty INDUSTRIAL BATTS BLACK produkowane są w odmianach:
INDUSTRIAL BATTS BLACK 60
INDUSTRIAL BATTS BLACK 80

Zastosowanie

Przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych na powierzchniach wewnętrznych. Mogą być też stosowane także jako izolacja akustyczna przy budowie tłumików szczelinowych i komorowych oraz ekranów dżwiękochłonnych.
Powłoka dostosowana jest do przepływu powietrza z prędkością 20 m/s, nie powodując porywania włókien.

 

Informacje techniczne

Aprobata Techniczna COBRIT "INSTAL" Nr AT/2002-02-1228-02 + Aneks nr 1 
Krajowa Deklaracja Zgodności Nr 00042a/08/M-Cig 
Atest Higieniczny HK/B/0272/10/2006 
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ10 ≤  0,038W/mK 
Gęstość objętościowa 60kg/m³ 
Temperatura pracy ≤  250°C 
Klasyfikacja ogniowa wyrób niepalny
Długość [mm]Szerokość [mm]Grubość [mm]Ilość m2 w paczce [m2]Ilość m2 na palecie [m2]
1200 600 30 7,2 57,6
1200 600 50 4,32 34,56
1200 600 100 2,16 17,28
2000 1200 30   96
2000 1200 50   57,6
2000 1200 100   28,8

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.