Przeznaczeniem centrali klimatyzacyjnych jest nawiew, wywiew i obróbka powietrza w systemach wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Na rynku dostępne są urządzenia sekcyjne, do zastosowań w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, szpitalnym, morskim i innych.

Oferujemy Państwu urządzenia, które pod względem technicznym są porównywalne z zachodnioeuropejskimi, ale jednocześnie znacznie atrakcyjniejsze cenowo. Dostarczamy urządzenia produkowane przez wybranych dostawców, które są przeznaczone do klimatyzacji i wentylacji różnego rodzaju obiektów, w wykonaniach:

 • standardowym,
 • dachowym,
 • higienicznym,
 • dla technologii wilgotnych.

Podstawowe urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, tj. centrale, produkowane są w różnorodnych układach funkcjonalnych, takich jak:

 • centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne,
 • centrale z zastosowaniem wszystkich znanych i ekonomicznie uzasadnionych form odzysku ciepła (wymiennik krzyżowy, wymiennik obrotowy, rurka ciepła, podwójna rurka ciepła, glikolowy układ odzysku ciepła, pompa ciepła),
 • centrale z zastosowaniem palnika olejowego lub gazowego jako elementu grzewczego.

Dostępne u nas centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne maja mogą być wykorzystywane dla wydatków od kilkuset do ponad stu tysięcy m3/h.

Oferujemy również specjalistyczne urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne:

 • urządzenia w wykonaniu higienicznym - oferta przeznaczona jest dla służby zdrowia, przemysłu farmaceutycznego, elektronicznego i spożywczego, obejmująca urządzenia posiadające Aprobaty Techniczne i Atesty PZH;
 • dla technologii wilgotnych - stworzyliśmy propozycję dla przemysłu spożywczego i obiektów basenowych.

W dostępnych w naszej wrocławskiej hurtowni centralach wentylacyjnych wewnętrzne ocynkowane blachy obudów dodatkowo zabezpieczamy powłoką z farby winylowej, odkraplacze wykonujemy z blachy nierdzewnej, a lamelki wymienników są epoksydowane.

Oferujemy centrale:

 • MCK, MCKD, MCKH centrale klimatyzacyjne standardowe
 • MCKB centrale klimatyzacyjne basenowe
 • Szafy klimatyzacyjne higieniczne MCKH-SKH
 • PCK/PCKb podwieszane centrale klimatyzacyjne
 • KZW-K zestawy wentylacyjne (wymiennik krzyżowy)
 • KZW-RC zestawy wentylacyjne (rurka ciepła)