Przeznaczenie:

Tłumiki akustyczne do wentylacji przeznaczone są do tłumienia hałasu (głównie w zakresie średnich i wysokich częstotliwości), który przenoszony jest przez powietrze w sieci prostokątnych kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Z reguły tłumiki montuje się pomiędzy wentylatorem a kanałem nawiewnym lub wyciągowym oraz przed nawiewnikami powietrza do pomieszczeń. Specjalnie wykonana obudowa zewnętrzna w klasie A umożliwia wykorzystanie tłumików w instalacjach o wewnętrznym ciśnieniu do 630 [Pa]. Zalecana prędkość przepływu nie powinna przekraczać 12 [m/s]. Tłumiki do wentylacji przystosowane są do montażu w przewodach poziomych, przy pionowym usytuowaniu kulis. W hurtowni wentylacyjnej Centrowent z Wrocławia mogą Państwo zamówić tłumiki do wentylacji o parametrach dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Wszystkie rodzaje tłumików płytowych posiadają Atest Higieniczny nr HK/P/1030/01/2002.

Uwzględniając różnice konstrukcyjne, wyróżniamy pięć typów tłumików do wentylacji, które różnią się skutecznością działania: TAP 11, TAP 15, TAP 21, TAP 215, TAP 22.

Materiał:

Obudowa zewnętrzna wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej w formie kanału (klasa A), z zamontowanym obrzeżem P20, P30, P40 odpowiednio do wymiarów poprzecznych tłumika. Kulisy tłumiące wykonane są z odpowiednio dobranych, niepalnych płyt z materiału dźwiękochłonnego, umieszczonych w ramie z blachy ocynkowanej. Powierzchnię zewnętrzną kulis pokrywa odporny na ścieranie szklany welon.

Wykończenie:
Dwustronna powłoka cynkowa wykonana jest z elementów stalowych. Jego masa wynosi 275 [g/m2], co odpowiada średniej grubości powłoki 19 mikronów.

W trakcie transportu, magazynowania i instalacji, należy odpowiednio zabezpieczyć powierzchnię kulis przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Jak zamówić?Zasady oznakowania produktu

TAP--xx
TAPxx-(-)x- tłumik nietypowy

- typ
11 grubość kulisy 100mm, szczelina między kulisami 100mm
15 grubość kulisy 100mm, szczelina między kulisami 50
21 grubość kulisy 200mm, szczelina między kulisami 100mm
215 grubość kulisy 200mm, szczelina między kulisami 150mm
22 grubość kulisy 200mm, szczelina między kulisami 200mm

- typ kulisy*
AA kulisy absorpcyjne
AR kulisy absorpcyjne-rezonatorowe

- szerokość światła tłumika [mm]
- wysokość światła tłumika [mm]
- długość tłumika [mm]
- grubość kulisy [mm]
- szerokość szczeliny [mm]*
- ilość kulis

Przykład:
TAP22-AA-1200x1000x1000
TAPS-1150x1000x1000-(200x87)x4-AR

* - wielkości opcjonalne - ich brak spowoduje zastosowanie wartości domyślnych