Przeznaczenie:

Tłumiki akustyczne przeznaczone są do tłumienia hałasu (głównie w zakresie średnich i wysokich częstotliwości), który przenoszony jest przez powietrze w sieci kołowych kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Najczęściej tłumiki montowane są pomiędzy wentylatorem a kanałem nawiewnym lub wyciągowym oraz przed nawiewnikami powietrza do pomieszczeń. Obudowa zewnętrzna wykonana w klasie A pozwala na stosowanie tłumików przy ciśnieniu wewnątrz instalacji do 630 [Pa].
Zaleca się prędkości przepływu nie przekraczające 12 [m/s].
Tłumiki dostosowane są do montażu w przewodach poziomych lub pionowych.

Tłumiki rurowe proste posiadają Atest Higieniczny nr HK/P/1030/01/2002.

Materiał:

Obudowa zewnętrzna wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Wnętrze tłumika wypełnione jest odpowiednio dobranym, niepalnym materiałem dźwiękochłonnym, z przesłoną z ocynkowanej blachy perforowanej.

Jak zamówić?Zasady oznakowania produktu TR-ox-

- średnica wewnętrzna tłumika [mm]
- długość tłumika [mm]
- rodzaj połączenia
K kołnierz
M mufa

Przykład:
TR-o200x1000M