klasa odporności ogniowej:

 • E 120

wersje wykonania:

 • z kurtyną częściowo w strumieniu powietrza,
 • z kurtyną poza strumieniem powietrza

przeznaczenie:

 • przeciwpożarowe klapy transferowe z wyzwalaczem termicznym stosowane są w przegrodach pionowych i służą do umożliwienia przepływu powietrza. Ich funkcją jest zachowanie odporności ogniowej przegrody, w której są zamontowane. Podczas normalnej pracy klapy są otwarte. Zamknięcie klap odbywa się automatycznie na skutek zadziałania wyzwalacza termicznego lub elektromagnetycznego. Klapy transferowe mcr FS, zastosowane w systemach zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem, pozostają otwarte w czasie pożaru, umożliwiając dostarczanie czystego powietrza do dróg ewakuacyjnych. Jeżeli następuje dalszy rozwój pożaru, klapy transferowe są zamykane automatycznie, w wyniku zadziałania wyzwalaczy termicznych, zapobiegając rozprzestrzenianiu się pożaru przez pionowe drogi ewakuacyjne.

typy klap:

 • FS 101 kwadratowe lub prostokątne,
 • FS 201 kwadratowe lub prostokątne,
 • FS 301 okrągłe

układy napędowe i wyzwalające:

 • układem napędowym klap mcr FS są dwie sprężyny taśmowe, umieszczone po obydwu bokach klapy na jej wysokości. Zadziałanie sprężyn powodujące opadnięcie przegrody następuje na skutek przekroczenia dopuszczalnej temperatury 720C w kasecie - mechanizmie wyzwalająco sterującym.
 • klapa może zostać uruchomiona zdalnie za pomocą wyzwalacza elektromagnetycznego typu przerwa prądowa (Uz=24 V DC lub 230 V AC)

wymiary:

klapy transferowe typu mcr FS są produkowane w następujących wymiarach:

 • seria 101 - od 100x100 do 1250x1016 mm
 • seria 201 - od 100x250 do 1250x1016 mm
 • seria 301 - od D100 do D1016mm

Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich.

Aprobata Techniczna ITB: AT-15-6531/2004
Certyfikat Zgodności ITB: CZ-ITB-0879/W

Uwaga:
Szczegółowe dane techniczne dotyczące urządzeń podane są w informatorze technicznym dostępnym na stronie internetowej www.mercor.com.pl.