klasa odporności ogniowej:

  • EIS120AA

wersje wykonania:

  • oddymiające - wyciągowe
  • nawiewne

przeznaczenie:
przeciwpożarowe klapy oddymiające mcr DOR, które nie posiadają wyzwalacza termicznego służą do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej lub oddymiającej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. Mogą być one stosowane jako:

  • klapy wywiewne, którymi usuwany jest dym i gorące gazy powstające w trakcie pożaru,ia.
  • klapy nawiewne, którymi realizowany jest stały dopływ powietrza zewnętrznego do celów oddymiania.

W czasie normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji zamkniętej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji otwartej lub przegroda klapy pozostaje zamknięta.

typy klap:

  • mcr DOR /D1 - klapy prostokątne, jednodrzwiczkowe
  • mcr DOR /D2 - klapy prostokątne, dwudrzwiczkowe

układy napędowe i wyzwalające:

  • mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu EM24D wyposażony w specjalny układ dźwigniowo krzywkowy, wyzwalacz elektromagnetyczny 24VDC (sterowany impulsem prądowym) oraz sprężyny napędowe umieszczone bezpośrednio na zawiasach przegrody klapy. W przypadku klapy D1 są to jedna lub dwie sprężyny w zależności od wymiarów urządzenia. W przypadku klapy D2 są to analogicznie dwie lub cztery sprężyny.

wymiary:

Klapy oddymiające typu mcr DOR są produkowane w następujących wymiarach:

  • seria D1 - klapa jednoskrzydłowa; wymiary B x H od 200x300mm do 750x1150mm
  • seria D2 - klapa dwuskrzydłowa; wymiary B x H od 400x300mm do 1150x1250m

Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich ze skokiem co 1mm.

Aprobata Techniczna ITB: AT-15-6523/2004
Certyfikat Zgodności ITB: CZ-ITB-0872/W