klasa odporności ogniowej:

 • EIS60 przy zabudowie kanałowej,
 • E120 przy zabudowie bez kanałowej (klapy transferowe),
 • ES120 przy zabudowie na końcu kanału (instalacji wentylacyjnej)

wersje wykonania:

 • odcinające - S
 • transferowe - T

przeznaczenie:

 • przeciwpożarowe klapy odcinające mcr WIP z wyzwalaczem termicznym stosowane są do zabudowy w miejscu przechodzenia instalacji ogólnych przez przegrody budowlane. W czasie pożaru klapy te pozwalają zachować odporność ogniową przegrody budowlanej, przez którą prowadzone są przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. Podczas normalnej pracy instalacji, przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej.
 • przeciwpożarowe klapy odcinające typu mcr WIP mogą być również używane jako klapy transferowe. W takim wypadku montuje się je bez kanałów przyłączeniowych. Funkcją klap jest zachowanie odporności ogniowej przegrody, w której są zamontowane. Podczas normalnej pracy klapy są otwarte, a ich zamknięcie odbywa się automatycznie wskutek zadziałania wyzwalacza termicznego lub elektromagnetycznego. Klapy mcr WIP, zastosowane w systemach zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem, pozostają otwarte w czasie pożaru, dzięki czemu czyste powietrze może być dostarczane do dróg ewakuacyjnych. Jeżeli następuje dalszy rozwój pożaru, klapy transferowe są zamykane automatycznie, w wyniku zadziałania wyzwalaczy termicznych, zapobiegając rozprzestrzenianiu się pożaru przez pionowe drogi ewakuacyjne.

typy klap:

 • mcr WIP - klapy prostokątne,
 • mcr WIP - klapy prostokątne lub z przyłączem okrągłym.

układy napędowe i wyzwalające:

 • mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu KW1 posiada zintegrowany wyzwalacz termiczny 720C, sprężynę napędową, układ dźwigniowo krzywkowy. Mechanizm ten może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny 24VAC/DC lub 230VAC (sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową), wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy i w siłownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania MERCOR KW na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC,
 • mechanizm wyzwalająco sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną serii: BF lub BLF na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC z wyzwalaczem termoelektrycznym 720C produkcji BELIMO,
 • mechanizm wyzwalająco sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną typu: SFL1.90T/14 (24V AC/DC) SFL2.90T/14 (230V AC) produkcji Joventa.

wymiary:

klapy odcinające typu mcr WIP są produkowane w następujących wymiarach:

szerokość od 120 do 1000mm, wysokość od 200 do 1000mm. Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich. Maksymalna powierzchnia przekroju klap typu mcr WIP wynosi: 1 m2 (np. klapa 1200x800). Minimalna powierzchnia klap wynosi 0,019m2.

Aprobata Techniczna ITB: AT-15-6701/2005
Certyfikat Zgodności ITB: CZ-ITB-0939/W