klasa odporności ogniowej:

 • ES120, EIS120AA

wersje wykonania:

 • odcinające - S
 • do systemów wentylacji pożarowej (oddymiające) - V
 • do kanałów dwu funkcyjnych (systemy mieszane) - M

przeznaczenie:

 • przeciwpożarowe klapy odcinające mcr FID PRO z wyzwalaczem termicznym służą do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, a konkretnie w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane (oznaczenie mcr FID PRO/S). Umożliwiają one zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są prowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w czasie pożaru. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajdują się w pozycji otwartej, natomiast gdy wybucha pożar następuje przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej,
 • klapy mcr FID PRO mogą być wykonane bez wyzwalacza termicznego. Są to klapy stosowane w systemach wentylacji pożarowej (oznaczenie mcr FID PRO/V). Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji zamkniętej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji otwartej i umożliwienie przepływu przez urządzenie dymu i gazów pożarowych o wysokiej temperaturze.
 • przeciwpożarowe klapy odcinające mcr FID PRO, stosuje się również do zabudowy w instalacjach gdzie kanały wentylacyjne pełnią dwie funkcje - wentylacji ogólnej i wentylacji oddymiającej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane (oznaczenie mcr FID PRO/M). Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku pożaru przegroda klapy pozostaje w pozycji otwartej lub następuje jej przejście do pozycji zamkniętej w zależności od scenariusza pożarowego. Klapy te nie posiadają wyzwalaczy termicznych.

typy klap:

 • mcr FID PRO /S; mcr FID PRO /V; mcr FID PRO /M - klapy okrągłe w wykonaniu mufowym,
 • mcr FID PRO /S; mcr FID PRO /V; mcr FID PRO /M - klapy okrągłe w wykonaniu nyplowym,
 • mcr FID PRO /S; mcr FID PRO /V; mcr FID PRO /M - klapy okrągłe w wykonaniu kołnierzowym.

układy napędowe i wyzwalające:

 • mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu KW1 posiada zintegrowany wyzwalacz termiczny 720C, sprężynę napędową, układ dźwigniowo krzywkowy. Może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny 24VAC/DC lub 230VAC (sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową), wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy i siłownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania MERCOR KW na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC.
 • mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu KW1 pozbawiony wyzwalacza termicznego 720C. Może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny 24VAC/DC lub 230VAC (sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową) oraz wyłączniki krańcowe służące do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy.
 • mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu RST (bez zintegrowanego wyzwalacza termicznego) wyposażony w sprężynę napędową. Wyzwalacz termiczny mocowany jest w tym wypadku poza mechanizmem klapy, na samej przegrodzie urządzenia.
 • mechanizm wyzwalająco sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną serii BF, BLF lub siłownika serii EXBF na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC z wyzwalaczem termoelektrycznym 720 C,
 • mechanizm wyzwalająco sterujący w postaci osiowego siłownika bez sprężyny powrotnej BELIMO serii BE na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC bez wyzwalacza termoelektrycznego.

wymiary:

klapy typu mcr FID PRO wytwarzane są jako klapy okrągłe o średnicach od 100 mm do 200 mm. Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich na specjalne zamówienie.

Aprobata Techniczna ITB: AT-15-7303/2007
Certyfikat Zgodności ITB: CZ-ITB-1585/W