klasa odporności ogniowej:

 • EIS90, EIS90AA, ES120, EIS120AA - w zależności od typu klapy oraz miejsca montażu

wersje wykonania:

 • odcinające - S
 • do systemów wentylacji pożarowej (oddymiające) - V
 • do kanałów dwufunkcyjnych (systemy mieszane) - M

przeznaczenie:

 • klapy mcr FID S/S /P, mcr FID S/S p/P, mcr FID S/S /O, mcr FID S/S p/O z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. W czasie pożaru klapy te umożliwiają zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są prowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajdują się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej.
 • klapy mcr FID S/V /P, mcr FID S/V p/P, mcr FID S/V /O, mcr FID S/V p/O mogą być wykonane bez wyzwalacza termicznego. Są to klapy stosowane w systemach wentylacji pożarowej. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji zamkniętej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji otwartej i umożliwienie oddymiania oraz przepływu przez urządzenie dymu i gazów pożarowych o wysokiej temperaturze.
 • klapy mcr FID S/M /P, mcr FID S/M p/P, mcr FID S/M /O, mcr FID S/M p/O przeznaczone są również do zabudowy w instalacjach systemu gdzie kanały wentylacyjne pełnią dwie funkcje - wentylacji ogólnej oraz wentylacji oddymiania, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku pożaru przegroda klapy pozostaje w pozycji otwartej lub następuje jej przejście do pozycji zamkniętej. Klapy te nie są wyposażone w wyzwalacze termiczne.

typy klap:

 • mcr FID S/S /P; mcr FID S/V /P; mcr FID S/M /P - klapy prostokątne bez przekładki izolacyjnej,
 • mcr FID S/S /O; mcr FID S/V /O; mcr FID S/M /O - klapy okrągłe bez przekładki izolacyjnej,
 • mcr FID S/S p/P; mcr FID S/V p/P; mcr FID S/M p/P - klapy prostokątne z przekładką izolacyjną,
 • mcr FID S/S p/O; mcr FID S/V p/O; mcr FID S/M p/O - klapy okrągłe z przekładką izolacyjną.

układy napędowe i wyzwalające:

 • mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu KW1 wyposażony jest w zintegrowany wyzwalacz termiczny 720C, sprężynę napędową, a także w układ dźwigniowo krzywkowy. Ten mechanizm może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny 24VAC/DC lub 230VAC (sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową) oraz wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy. Dodatkowo może zostać wyposażony w siłownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania MERCOR KW na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC, mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu KW1 pozbawiony wyzwalacza termicznego 720C. Mechanizm ten może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny 24VAC/DC lub 230VAC (sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową) oraz wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy. Mechanizm może zostać wyposażony dodatkowo w siłownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania MERCOR KW na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC,
 • mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu RST (bez zintegrowanego wyzwalacza termicznego) wyposażony w sprężynę napędową. Wyzwalacz termiczny mocowany jest w tym wypadku poza mechanizmem klapy, na samej przegrodzie urządzenia,
 • mechanizm wyzwalająco sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną serii BF, BLF lub siłownika serii EXBF na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC z wyzwalaczem termoelektrycznym 720 C,
 • mechanizm wyzwalająco sterujący w postaci osiowego siłownika bez sprężyny powrotnej BELIMO serii BE na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC bez wyzwalacza termoelektrycznego.

wymiary:

 • klapy odcinające typu mcr FID S/... /P i mcr FID S/... /O są produkowane w następujących wymiarach: szerokość od 200 do 1200mm, wysokość od 200 do 1200mm lub średnicy od 125mm do 1000mm. Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich. Maksymalna powierzchnia przekroju klap typu mcr FID S/P wynosi: 1 m2.
 • Klapy odcinające typu mcr FID S/... p/P i mcr FID S/... p/O są produkowane w następujących wymiarach: szerokość od 200 do 1500mm, wysokość od 200 do 1500mm lub średnicy od 125mm do 1000mm. Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich. Maksymalna powierzchnia przekroju klap typu mcrFID S/... p/P wynosi: 1,8m2.

Aprobata Techniczna ITB: AT-15-6990/2007
Certyfikat Zgodności ITB: CZ-ITB-1491/W