klasa odporności ogniowej:

  • 400C / 120 minut
  • 200C / 120 minut

wersje wykonania:

  • wentylatory z silnikami jednobiegowymi
  • wentylatory z silnikami dwubiegowymi

przeznaczenie:

osiowe wentylatory oddymiające typu CJTHT przeznaczone są do usuwania dymu i ciepła powstających w pomieszczeniach podczas pożaru. Dzięki specjalnej konstrukcji obudowy oraz wirnika i silnika wentylatorów, urządzenia mogą pracować w temperaturach 200 lub 400C przez dwie godziny, co ułatwia ewakuację ludzi z obszaru objętego pożarem, chroni konstrukcję budynku i jego wyposażenie przed wysoką temperaturą, ułatwia prowadzenie akcji gaśniczej, a także utrudnia rozprzestrzenianie się pożaru do sąsiednich stref pożarowych. W normalnych warunkach (poza pożarem) wentylatory mogą spełniać funkcję wentylacji mechanicznej - bytowej.

dane techniczne:

  • średnice od DIA 400 do DIA 1250 mm
  • wydajności do 130 000 m3/h
  • spręże do 1250 Pa
  • montaż pionowy lub poziom

dopuszczenia:
Certyfikat Zgodności CE 0370 CPD 0312 wg EN 12101-3