klasa odporności ogniowej:

 • 400 C / 120 minut
 • 200 C / 120 minut

wersje wykonania:

 • obudowa długa - LC
 • obudowa krótka - SC

przeznaczenie:

Osiowe wentylatory oddymiające typu THT służą do usuwania dymu i ciepła w pomieszczeniach podczas pożaru. Specjalna konstrukcja obudowy, wirnika i silnika wentylatorów umożliwia urządzeniom pracę w temperaturach 200 lub 400C przez dwie godziny, co ułatwia ewakuację ludzi z obszaru objętego pożarem, chroni konstrukcję budynku i jego wyposażenie przed wysoką temperaturą, ułatwia prowadzenie akcji gaśniczej, a także utrudnia rozprzestrzenianie się pożaru do sąsiednich stref pożarowych. W normalnych warunkach (poza pożarem) wentylatory mogą spełniać funkcję wentylacji mechanicznej - bytowej.

dane techniczne:

 • średnice od DIA 400 do DIA 1250 mm,
 • wydajności do 130 000 m3/h,
 • spręże do 1250 Pa,
 • montaż pionowy lub poziomy.

typy:

 • F400 - odporność ogniowa 400 C / 120 minut
 • F200 - odporność ogniowa 200 C / 120 minut

podstawowe dane techniczne:

 • średnice od DIA 400 do DIA 1250 mm
 • wydajności do 130 000 m3/m
 • spręże do 1250 Pa
 • montaż pionowy lub poziomy

dopuszczenia:
Certyfikat Zgodności CE 0370 CPD 0305 wg EN 12101-3