Nawiewniki instaluje się na wylotach kanałów wentylacyjnych nawiewnych.

Cechy nawiewników:

  • malowanie w standardzie na kolor RAL 9003
  • typoszereg nawiewników tworzą 4 wielkości
  • wydajność 150 - 800 m3/h
  • żeby zapewnić prawidłowy rozpływ powietrza, minimalna odległość nawiewnika od podłogi do powierzchni jego wylotu powinna wynosić co najmniej 2,6m