SYSTEMY WENTYLACJI POŻAROWEJ MECHANICZNEJ

Przeciwpożarowe klapy odcinające pozwalają zachować ognioodporność całej przegrody budowlanej, w przypadku pożaru.

Wyposażenie systemu wentylacji w klapy odcinające (oddymiające) i w wentylatory pozwala na skuteczne oddymianie kanału wentylacyjnego oraz zapewnia ochronę dróg ewakuacyjnych podczas pożaru.

Partnerzy handlowi: SMAY, MERCOR.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi w naszej wrocławskiej hurtowni systemami wentylacji pożarowej mechanicznej.