Nagrzewnice elektryczne z komorami mieszania typu ENWM

Nagrzewnice ENWM stosuje się do ogrzewania i wentylacji pomieszczeń.

Umożliwiają podgrzewanie oraz mieszanie powietrza zewnętrznego i obiegowego w dowolnych proporcjach. Komora mieszania obsługiwana jest ręcznie, albo za pomocą siłownika współpracującego z pozycjonerem.

Nagrzewnice można zaopatrzyć dodatkowo w regulator wydajności wentylatora, termostat, przełącznik mocy.

Powiązane dokumenty

Tabelka typoszeregu

Katalog

Cennik