Filtr labiryntowy zbudowany jest z układu odpowiednio ukształtowanych blach nierdzewnych. Usuwane powietrze trafia na pierwszą warstwę blach, która zmienia jego kierunek ruchu i zmniejsza jego prędkość przepływu. Umożliwia to przedostanie się powietrza pomiędzy warstwy blach i osadzenie się na nich mieszaniny wodno-tłuszczowej. Wolne od zanieczyszczeń powietrze odprowadzane jest następnie kanałami wentylacyjnymi do wyrzutni powietrza na zewnątrz obiektu, natomiast skropliny gromadzone są w specjalnym zbiorniku.