• Wentylatory osiowe typu KEX przeznaczone są do pracy w instalacjach w otoczeniu których istnieje potencjalnie wybuchowa atmosfera (zagrożenie gazowe) zgodnie z normą PN-EN 13463-1:2003 oraz dyrektywą 94/9/WE (ATEX).
  • Przetłaczanym czynnikiem może być czyste powietrze z wentylacji obiegowej lub powietrze zużyte z możliwą zawartością gazu. Wykonane w obudowie wyposażonej obustronnie w walcowane kołnierze z otworami przyłączeniowymi.
  • Zakres średnic: 315 do 800 mm
  • Zakres wydajności: 2770 do 35900 m3/h
  • Karta katalogowa wentylatorów KEX