• Wykonane standardowo jak wentylatory typu K. Podstawowa ich cecha odróżniająca to możliwość pracy w dwóch kierunkach obrotów przy zachowaniu takiej samej wydajność przy pracy: tłoczenie lub ssanie. Przystosowane do przetłaczania powietrza i innych czynników chemicznie obojętnych.
  • Zakres średnic: 400 do 1000 mm
  • Zakres wydajności: 5140 do 50200 m3/h
  • Karta katalogowa wentylatorów KWR